Lenker til Europastudium (EU)

1. EU, EØS, Europa-spørsmål generelt

  

Offisielle sider

Europa – heimesidene til den europeiske union http://europa.eu/

 

 

Den europeiske unionens delegasjon til Noreg – offisielle nettsider www.eudelegasjonen.no/ Her finn du bl.a.

 

 

Regjeringa.no – informasjon frå regjeringa og departementa www.regjeringen.no/nb.html?id=4

 

Fleire offisielle norske nettsider

 

 

EFTA

 

 

 

Forskingsinstitusjonar

ARENA – Centre for European Studies, Universitetet i Oslo www.arena.uio.no/

 

 

Nyhende, informasjon, standpunkt, lenker

EUobserver – nyhende http://euobserver.com

EurActiv – nyhende, politiske posisjonar & aktørar www.euractiv.com/

Eurocities – nettverk av europeiske byar http://www.eurocities.org/

Eurozine – engelskspråkleg nettmagasin www.eurozine.com/

Folketingets EU-oplysning www.eu-oplysningen.dk

EU-business – informasjon om næringsliv i EU www.eubusiness.com/

ČSU – tsjekkisk statistisk sentralbyrås lenker til offentleg statistikk i europeiske land www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/statistical_offices_abroad_europe

 

 

Gode norske:

Europaveien – politisk uavhengig informasjon, lenker og nyhende om EU, EØS og Europa www.europaveien.no/

Bernt Aardals heimesider – Utviklinga i synet på norsk EU-medlemskap, valundersøkingar, opinions­utvikling, norske parti m.v.  http://www.aardal.info/

Europabevegelsen og Europeisk ungdom – tilhengar av norsk EU-medlemskap www.jasiden.no/

Nei til EU – motstandar av norsk EU-medlemskap www.neitileu.no/

 

 

2. Val og politikk

Constitution finder – konstitusjonar i verda http://confinder.richmond.edu/

Election resources on the Internet, Western Europe. Lenker til valressursar i Vest-Europa http://electionresources.org/western.europe.html#AT

Election resources on the Internet: Central and Eastern Europe. Lenker til valressursar for Sentral- og Aust-Europa http://electionresources.org/eastern.europe.html#EU

Wikipedia – elections by country. Artiklar om siste val i alle verdas land http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_by_country.
PES – partiet for europeiske sosialistar www.pes.org/en

S&D – Alliansen av sosialistar og demokratar www.socialistsanddemocrats.eu/

ALDE – partiet for europeiske liberaldemokratar www.alde.eu/

EPP – europeisk folkeparti (samanslutning av konservative og kristelegdemokratiske parti)  /www.epp.eu/

Grønne/EFA – www.greens-efa.eu/

GUE/NGL – Europeisk venstre + Nordiske grønne venstre www.guengl.eu/

EFD – Fridom og demokrati www.efdgroup.eu/

ECR – europeiske konservative og reformistar  www.ecrgroup.eu/


Søkemotorar, ordlister

BIBSYS – søk i norske bibliotek http://ask.bibsys.no/ask/action/resources.

Bokmåls- og nynorskordboka http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

 

(Sist oppdatert mars 2012).