Lenker til sider om Sentral- og Aust-Europa 

(for Tsjekkia og Slovakia, sjå også eiga lenkeliste)

Almenne

Eric Herron’s guide to politics in East Central Europe and Eurasia – lenker til offisiell og anna informasjon i postkommunistiske land http://www.ku.edu/~herron/

Forskingsnettverket Habsburg – fokuserer på Habsburg-monarkiet og etterfølgjarstatane frå 1500-talet og fram til i dag http://www.h-net.org/~habsweb/

Herder-Institut – tysk senter for historisk forsking på Sentral-Europa http://www.herder-institut.de/

EUpedia Maps of Europe http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml

The fall of Communism in Eastern Europe http://chnm.gmu.edu/1989/

Demokrati og demokratisering

Centre for the study of public policy – surveys om bl.a. haldningar til demokrati i postkommunistiske land http://www.cspp.strath.ac.uk/

Nations in transit (Freedom house) – rapporterer årleg om demokratisering i 29 post-kommunistiske land  http://www.freedomhouse.org/reports

CTD – senter for demokratisk transisjon, Montenegro (valmonitor) http://www.cdtmn.org/ 

Val og politikk

ACE Electoral Knowledge Network http://aceproject.org/

Constitution finder – konstitusjonar i verda http://confinder.richmond.edu/

Lexadin – The World Law Guide – lenker til lovsider i 160 land (inkl. vallover) http://www.lexadin.nl/wlg/

Legislation online – lovressursar administrert av OSSE http://www.legislationline.org/

Statsoverhovud og regjeringar http://rulers.org/

Wikipedia – elections by country. Artiklar om siste val i alle verdas land http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_by_country

Election resources on the Internet: Central and Eastern Europe. Valressursar for Sentral- og Aust-Europa http://electionresources.org/eastern.europe.html#EU

European Election Database (Val og referendum i Europa 1990-) http://extweb3.nsd.uib.no/civicactivecms/opencms/civicactive/en/

Parties and Elections in Europe (Wolfram Nordsieck) – valresultat for siste val, valdeltaking m.m. http://www.parties-and-elections.de/index.html

Political Transformation and the Electoral Process in Post-Communist Europe – valresultat og valordningar i postkommunistiske land http://www.essex.ac.uk/elections/

Valgeografi – kart over oppslutning om parti i mange land http://www.electoralgeography.com/new/en/

PES – Europeiske sosialistparti http://www.pes.org/en

EPP – Europeiske kristendemokratar og konservative parti http://www.epp.eu/memberparties.php?hoofdmenuID=2

ELDR - Europeiske liberale parti http://www.eldr.eu/

ECR – europeiske konservative og reformistar  www.ecrgroup.eu/

Landportalar

Slovenia http://www.slovenia.si/

HIDRA Informasjon om Kroatia  http://www.hidra.hr/eng

Valkommisjonar

Albanian Central elections commission  http://www.cec.org.al/index.php?lang=en 

Bosnia & Hercegovina electoral commission (valresultat) http://www.izbori.ba

Estonian national electoral commission (valresultat): http://www.vvk.ee/?lang=en

Hungary's National Election Office http://www.valasztas.hu/en/ovi/index.html

Latvian election commission (valresultat): http://web.cvk.lv/pub/public/28333.html

Lithuanian Central Electoral Committee
http://www.vrk.lt/en/ (valresultat) 

Polish national electoral commission (val 2011) http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/en/000000.html

Romania's Permanent Electoral Authority http://www.roaep.ro/en/index.php

Slovenian national electoral commission (valresultat) http://volitve.gov.si/en/index.html

Statistikk og meiningsmålingar

Vilmorus – litauisk meiningsmålingsbyrå http://www.vilmorus.lt/index.php?lng=en&page_id=48
CBOS – polsk meiningsmålingsbyrå (på polsk) ­ http://www.cbos.pl/
CJM – slovensk meiningsmålingsbyrå (på slovensk) http://www.cjm.si/PB_rezultati
Gallup Ungarn – meiningsmålingar (på ungarsk) http://www.gallup.hu/
Politics.hu Meiningsmålingar i Ungarn http://www.politics.hu/poll-tracker/

Statistikk Estlandhttp://www.stat.ee/?lang=en
Statistisk sentralbyrå i Kosovo http://www.ks-gov.net/esk/
Statistisk sentralbyrå i Kroatia http://www.dzs.hr/default_e.htm
Monstat – statistisk sentralbyrå i Montenegro  http://www.monstat.org/eng/index.php
Statistisk Sentralbyrå i Serbia – http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
Statistisk Sentralbyrå i Slovakia http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=359
Statistisk Sentralbyrå i Tsjekkia http://www.czso.cz/

Offisielle regjeringssider

Estland – regjeringa http://valitsus.ee/en/government
Latvia regjeringa http://www.mk.gov.lv/index.php/en
Litauen
– regjeringa http://www.lrv.lt/
Polen
– regjeringa http://www.kprm.gov.pl/english/index.html
Slovakia – regjeringa http://www.vlada.gov.sk/
Slovenia – Regjeringas PR/mediakontor http://www.uvi.si/eng/
Tsjekkia
– regjeringa http://www.vlada.cz/en/default.htm
Ungarn – regjeringa  http://www.kormany.hu/en

Parlament

Estland - Riigikogu http://www.riigikogu.ee/?lang=en
Latvia - Saeima http://www.saeima.lv/en
Litauen - Seimas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.home?p_kalb_id=2
Polen - Sejm http://www.sejm.gov.pl/english.html Senat http://www.senat.gov.pl/en/
Tsjekkia - Poslanecká sněmovna http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw Senat http://www.senat.cz/
Slovakia - Národná Rada http://www.nrsr.sk/web/

Nyhende/referansar

Transitions online – nyhende og informasjon om 28 postkommunistiske land. http://www.tol.cz/look/TOL/home.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=156

REES web – The World Wide Web Vitual Library for Russian & East European Studies http://www.ucis.pitt.edu/reesweb/

Budapest Times  http://www.budapesttimes.hu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Bloggar

Dr Sean's Diary  Politics, Central and Eastern Europe and suburban life http://drseansdiary.blogspot.com/

Pozorblog Politics in Slovakia and beyond (Kevin Deegan-Krause) http://www.pozorblog.com/

(Sist oppdatert februar 2012)