UiO

                                            Publikasjoner                 CV               In English         

Hjemmeside for Knut Heidar


                                                            Professor i Statsvitenskap,
                                Universitetet i Oslo

                                                Fagfelt: Komparativ politikk

                                                Kontaktinformasjon:
                                                        Adresse:              Postboks 1097 Blindern
                                                                                                   0317 OSLO

                                                                      Besøksadresse:  Institutt for Statsvitenskap,
                                                                                                    Eilert Sundts hus, 7. etasje
                                                                                                    Moltke Moes vei 31, 0856 OSLO
                                                                                                    Rom 836

                                                                       Telefon:           
+47-22855167 / +47-22854411 (fax)

                                                                       E-post                 
knut.heidar@stv.uio.no


                                                                       Hjemmeside ved UiO