CV
for: Knut  Heidar

Fødested: Moss, 29. april 1949STUDIER/FORSKNINGSOPPHOLD:
  
STUDIER   
    Universitetet i Oslo 1969-70, 1971-73

    Brandeis University, Mass., USA, 1970-71
    London School of Economics, 1975-76, 1979

FORSKNINGSOPPHOLD
    European Consortium for Political Research, Dept. of Government, Univ. of
        Aberdeen,
januar og februar 1984
   Department of Politics, University of

        Warwick, 1987-88

   Department of Political Science, University of
       
Denver, høsten 1998
   European University Institutt,
        Firenze, april 2002
   Freie Universität,
        Berlin, april 2005

GRADER:

   Magister Artium, University of Oslo, 1973. Hovedfag: Statsvitenskap. Støttefag: Sosiologi og statistikk.
   Ph.D., London School of Economics, 1980. Major: Political
      Science.

STILLINGER:

   Vitenskapelig assistent (NAVF), Institutt for samfunnsforskning,
      Oslo, 1972-74
   Stipendiat, Statsvitenskapelig institutt,
      Universitetet i Oslo, 1975-79
   Førsteamanuensis, 
Statsvitenskapelig institutt,
      Universitetet i Oslo
, 1980-92
   Professor, 
Statsvitenskapelig institutt,
      Universitetet i Oslo
, 1992-

   Har hatt en rekke administrative stillinger ved fakultetet og instuttet. Var leder av statsvitenskapelig institutt i 1985-86 og 1999-2001
   Leder av Norsk forskningsråd sin komite for statsvitenskap fra 1995 til 1997
   Medredaktør av Scandinavian Political Studies 1990-93.
   Medlem av redaksjonen i Scandinavian Political Studies siden 1993
   Medlem av redaksjonen i West European Politics siden 2001

STIPENDER:

   
Fulbright-Wien stipendet 1970-71
    British Council stipend 1975-76
    Fulbright stipendet, 1998
    EUSSIRF mobilitetsstipend, 2002
    E:ON Ruhrgas-stipendet, 2005


tilbake til hovedsiden