Publikasjoner

BØKER OG ANTOLOGIER
                                           
                                           NORDIC POLITICS: COMPARATIVE PERSPECTIVES
                                          
red. (2004)
nordic politics
                                          
Denne boken setter spørsmålstegn ved eksistensen av det som ofte er blitt kalt “den nordiske homogeniteten”, gjennom grundige
                                           analyser av både norske, svenske og danske politikkområder. Er det mulig å snakke om en egen, nordisk vei i Europa?

                                           ISBN: 
82-150-0628-4
                                           HVA SKJER MED PARTIENE?

                                           med Jo Saglie (2002)

                                           Her viser vi at de politiske partiene i Norge har endret seg som en følge av mer generelle sosio-økonomiske endringer i Norge.
                                           Boken bygger på organisasjonsdata, samt diverse kvalitative og kvantitative undersøkelser blant de politiske partiene. Denne                                                           
                                           utgivelsen var en del av Makt- og Demokratiutredningen 1998 – 2003.

                                           ISBN: 82-053-1315-6                                           STATSVITENSKAPELIG UTSYN
                                           
red. sammen med H. Baldersheim og B. Hagtvedt (2000)

                                          
Boken gir et utsyn over tema og tenkemåter som preger statsvitenskapen anno 2000, belyst gjennom analyser av aktuelle                                                               
                                           samfunnsproblemer. Eksempler er globalisering, presset på velferdsstaten og demokratiets mange kanaler.
                                           
                                           ISBN: 
82-763-4333-5
                                           NORWAY – CENTRE AND PERIPHERY. ELITES ON TRIAL
                                           
(2000)

                                          
En gjennomgang og analyse av det politiske systemet i Norge, med fokus på politiske partier, demokrati og maktfordeling.
                                           Det pekes blant annet på at Norge er et av de rikeste landene i verden som fortsatt er basert på en sterk egalitær kultur og lokal
                                           forankring. Denne boken ble kåret til Choice Outstanding Academic Book, 2001

                                           ISBN:
08-133-3200-0                                            BEYOND WESTMINISTER AND CONGRESS: THE NORDIC EXPERIENCE
                                            
red. sammen med P. Esaiasson (2000)
the nordic experience
                                            
En samling av tretten forskjellige akademikeres presentasjoner av det parlamentariske liv og dets prosedyrer i de fem nordiske
                                            landene.

                                           
ISBN: 08-142-5042-6
  

                                         

                                            PARLIAMENTRY PARTY GROUPS IN EUROPEAN DEMOCRACIES: POLITICAL PARTIES BEHIND CLOSED DOORS
                                           
red. sammen med R. Koole (2000)

                                           
En analyse av, og sammenligning mellom, parlamentariske partigrupper i tretten europeiske land samt i Europaparlamentet. Et                                                       
                                             hovedfunn i boka er at betydningen de parlamentariske partigruppene har er økende, noe som skjer på tvers av landegrensene.

                                            ISBN: 04-152-2336-2                                            VESTEUROPEISK POLITIKK

                                            
med E. Berntzen (1998)

                                            Her presenteres grunntrekkene i de politiske systemene i 18 vesteuropeiske land. Hovedfokuset ligger på historiske forutsetninger                                                
                                           bak dagens institusjonell løsninger, på partisystem og regjeringskonstellasjoner.

                                            ISBN: 82-004-2711-7                                            PARTIER UTEN GRENSER? DE POLITISKE PARTIENES INTERNASJONALE FORBINDELSER
                                           
red. sammen med L. Svåsand (1997)

                                            ISBN: 82-518-3623-9


                                           
                                            PARTIENE I EN BRYTNINGSTID
                                            red. sammen med L. Svåsand (1994)

                                            ISBN: 82-419-0153-4                                            PARTIDEMOKRATI PÅ PRØVE. NORSKE PARTIELITER I DEMOKRATISK PERSPEKTIV
                                           
(1988)

                                            ISBN: 82-00-02655-8                                            NORSKE POLITISKE FAKTA 1884 -- 1982
                                           
(1983)

                                            ISBN: 82-00-05628-7

AAAA

ARTIKLER, RAPPORTER OG ANDRE UTGIVELSER

 

2007:

Heidar, Knut. Norwegian Parties and the Party System. I: Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. London & New York: Routledge 2007. ISBN 978-0-415-37821-5. s. 103-129


2006:

Heidar, Knut. How parties respond. Interest aggregation revisited.. Party Politics 2006;12:769-771

Heidar, Knut. Parliamentary Party Group Unity: Does the Electoral System Matter?. Acta Politica 2006;41(3):249-266

Heidar, Knut. Party membership and participation. i: Handbook of Party Politics. London: Sage Publications 2006. ISBN 0-7619-4314-5

Heidar, Knut; Pedersen, Kariana. Party Feminism: Gender Gaps within Nordic Political Parties . Scandinavian Political Studies 2006;29 (3):192-218


2005:

Heidar, Knut. Norwegian parties and the party system: Steadfast and changing . West European Politics 2005;28(4):807-833


2004:

Heidar, Knut
; Saglie, Jo. Kristenfolket i KrF - noe for seg selv i norsk politikk?. I: Tallenes tale 2003 Perspektiver på statistikk og kirke: Tapir Akademisk Forlag 2004. s. 45-72

Heidar, Knut; Svåsand, Lars. Political Parties in Norway. Tidsskrift for samfunnsforskning 2004;45(2):295-317

Saglie, Jo; Heidar, Knut. Democracy within Norwegian Political Parties. Complacency or Pressure for Change?. Party Politics 2004;10(4):385-4052003:

Heidar, Knut; Saglie, Jo. A decline of linkage? Intra-party participation in Norway. European Journal of Political Research 2003;42(6):761-786

Heidar, Knut. Political parties in Norway - National institutions, locally anchored. I: Political Leadership in a Global Age. Aldershot: Ashgate 2003. ISBN 0-7546-3556-2. s. 93-108

Heidar, Knut; Saglie, Jo. Predestined Parties? Organizational Change in Norwegian Political Parties. Party Politics 2003;9(2): 219-239


2000:

Haugsgjerd, Elin Allern
; Heidar, Knut. Partier og interesseorganisasjoner i Norge. I: Partier och interesseorganisationer i Norden: Nordisk ministerråd 2001. s. 103-140

Haugsgjerd, Elin Allern; Heidar, Knut. Parties and Interest Organizations in Norway [Vitenskapelig foredrag]. Southwestern Soicial Science association 2000

Heidar, Knut
. Matthews, Donald R., and Henry Valen. Parliamentary Representation: The Case of the Norwegian Storting. American Political Science Review 2000;94(2):488-489


1999:

Heidar, Knut
. Civil Society and the Mobilization of Bias: Comparing Political Participation in the U.S. and Norway: Departmetn of Political Science, University of Oslo 1999. ISBN 82-570-4415-6. 40 s. Working paper 7/1999 ; 5/1999

Heidar, Knut. Lena Wägnerud: Politikens andra sida. Statsvetenskaplig Tidsskrift 1999;102(1):84-90


1998:

Heidar, Knut
; Svåsand, Lars. Nordiske partiers samarbeidsmønstre - med hverandre og med Europa. I: Europa i Norden. Europeisering av nordisk samarbeid.: TANO, Oslo 1998. s. 290-317


1997:

Heidar, Knut; Egeberg, Morten; Nordby, Trond. Forord. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1997;3/97(13)

Heidar, Knut. A "New" Party Leadership?. I: Challenges to Political Parties. The Case of Norway: The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997. ISBN 0-472-10680-5. s. 125-148

Heidar, Knut. Konservatisme. I: Samfunnsvitenskapelig leksikon: Universitetsforlaget, Oslo 1997

Heidar, Knut. Politisk historie. I: Samfunnsvitenskapelig leksikon: Universitetsforlaget, Oslo 1997
 
Heidar, Knut. Sosialisme. I: Samfunnsvitenskapelig leksikon: Universitetsforlaget, Oslo 1997

Heidar, Knut
. Norway. European Journal of Political Research 1997;32(3-4):463-468
 
Heidar, Knut. Roles, Structures and Behaviour: Norwegian Parlamentarians in the Nineties. Journal of Legislative Studies 1997;3(1):91-109

Heidar, Knut. Roles, Structures and Behaviour: Norwegian Parliamentarians in the Nineties. I: Members of Parliament in Western Europe: Frank Cass, London 1997. ISBN 0-7146-4821-3. s. 91-109
TIDLIGERE UTGIVELSER (i utvalg):


"The polymorphic nature of party membership", i European Journal of Political Research, 1994.

"Programmatic renewal in the Norwegian Labour Party: 'En attendant l'Europe'", i West European Politics, no. 1, 1993.

"Norway: Levels of Party Competition and System Change", i West European Politics, nr. 3, 1989

"Party Organizational Elites in Norwegian Politics: Representativeness and Party Democracy" i Scandinavian Political Studies, 1986.

"Party Power: Approaches in a Field of Unfulfilled Classics" i Scandinavian Political Studies, nr. 1, 1984.

“The Deradicalisation of Working Class Parties: A Study of Three Labour Party Branches in Norway”, Ph.D.-theses, London University, LSE, 1980.

"Social Democratic Parties between Class and Organiza­tion", Scandinavian Political Studies, 1978

"The Norwegian Labour Party: Social Democracy in a Periphery of Europe" i A.Thomas and W.Paterson (eds.), Social Democratic Parties in Western Europe, Croom Helm, 1977
       
center and periphery                                   
tilbake til hovedsiden