Til utstillingens forside

Anton Christian Bang

1840 på Dønna i Nordland - 1913


Anton Christian Bang virket som folkeskolelærer fra 1860. Han ble cand. theol. i 1867. Deretter var han prest på Gran, i Tromsø og Oslo. Han var den første til å avlegge en teologisk doktorgrad ved Universitetet i Oslo, i 1876. Avhandlingens tittel er Om Kristi Opstandelses historiske Virkeligehed.

I 1885 ble Bang utnevnt til ekstraordinær professor i kirkehistorie 1885. Hans virke ved fakultetet ble avbrutt allerede i 1893, da hans ble utnevnt til kirkeminister i Emil Stangs 2. regjering. Stortinget inndro hans personlige professorat, og etter avgangen som kirkeminister var hans residerende kappelan ved Trefodighetskirken i Oslo, før han i 1896 ble biskop i Christiania stift. Denne stillingen hadde han til 1912, da han søkte avskjed på grunn av sykdom.

Bangs forholdsvis korte virke ved fakultetet - fra 1885 til 1893 - rokker allikevel ikke ved det faktum, at med Bang hadde fakultet for første gang fått en virkelig vitenskapelig arbeidende kirkehistoriker og en publisist av rang. Bangs hadde et omfattende litterær faglig virksomhet, først og fremst innen den norske kirkehistorien. Han publiserte omfattende, både i sin tid som professor, og senere mens han var biskop.
Bangs produksjonen omfatter en Hauge-biografi med tittelen Hans Nielsen Hauge og hans samtid (1874), Kirken og Romerstaten indtil Constantin den store (1879), Julian den frafalne (1881), Vøluspaa og de sibyllinske orakler (1879), Udsigt over den norske kirkes historie efter reformationen (1883), Udsigt over den norske kirkes historie under katholicismen (1887), Den norske kirkes historie i reformationsaarhundredet (1895), Den norske kirkes geistlighed i reformationsaarhundredet (1897), Norske hexeformularer og magiske opskrifter (1901-02), Erindringer (1909), Den norske kirkes historie (1912).

Bang drev inngående studier omkring den lutherske katekismen. Han publiserte et omfangsrikt verk i to bind om dets historie under tittelen Dokumenter og studier vedrørende Den lutherske katekismus' historie i Nordens kirker, og han ga ut et utall opplag av sin Forklaring over Dr. Marin Luthers lille katekismus. Her er Bangs eget korrektureksemplar.

Søk på Bang i BIBSYS

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000