Til utstillingens forside

Nils Alstrup Dahl

1911 i Oslo -


Nils Alstrup Dahl begynte sine teologiske studier i 1929, og ble cand. theol. i 1934 . Han foreleste fast ved fakultet fra 1936. I 1942 ble han universitetsstipendiat, og i 1946 utnevnt til professor i Det nye testamente. Denne stillingen hadde han inntil 1965, da han ble professor ved University of Yale.

Dahls faglige nytestamentlig forskning dekker et vidt spekter, og omfatter en rekke bøker og en mengde artikler. Hans viktigste bøker er Forelesninger til Matteusevangeliet (publisert i to deler i 1949 og 1954, og som siden har vært obligatorisk lesning for flere gene-rasjoner av teologistudenter), Rett lære og kjetterske meninger (1953), Kurze Auslegung des Epheserbriefes (1965), Jesus in the memory of the early church (1976), Hebreerbrevet (1974), The crucified Messiah and other essays (1974), Studies in Paul (1977) og Jesus the Christ (1991). Men den viktigste av dem alle er hans avhandling fra 1941, Das Volk Gottes. Her er historien om avhandlingen og dens videre skjebne, og om disputasen.

Gjennom sin forskning har Dahl vist en uvanlig evne til å bidra med idéer og inspirasjon og sette igang debatter. Det gjelder bl.a. hans artikkel Problemet "den historiske Jesus", publisert i Rett lære og kjetterske meninger i 1951. Artikkelen, som kom på engelsk to år etter og siden er utgitt en rekke ganger, var et viktig bidrag til den fornyede debatten om den historiske Jesus på 50-tallet.
{short description of image}

Det samme gjelder hans virke ved Yale, hvor han var initiativtaker til et seminar om paulinsk epistolografi i regi av Society of Biblical Literature, som markerte et gjennombrudd for form-kritiske studier av Det nye testamente. Nils Alstrup Dahl var i sin "første norske fase" en aktiv deltaker i den kirkelige debatt, bl.a. som redaktør av Norsk kirkeblad fra1954-57, og gjennom hyppige bidrag i pressen. I sin "andre norske fase", som professor emeritus fra Yale deltar han stadig - i en alder av 89 år - i den hjemlige og internasjonale teologiske debatten. Han er også en svært aktiv deltaker i fakultetets liv, og representerer dermed på en unik måte mer enn 60 års levende historie ved fakultetet!

Søk på Dahl i BIBSYS

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000