Til utstillingens forside

Arvid S. Kapelrud

1912 i Lillehammer- 1994

Arvid S. Kapelrud begynte sine teologiske studier i 1933 og ble cand. theol. i 1938. Forut for sin karriere som forsker og professor i Det gamle testamente, hadde han flere år bak seg i bibliotek, bl. a. som universitetsbibliotekar i semittiske språk ved universitetsbiblioteket i Oslo i perioden 1946-52.

Et forskningsliv ved vårt fakultet "i skyggen av" en ruvende skikkelse som Sigmund Mowinckel, som etter sigende skulle ha løst de problemer som var å løse innen GT-forskningen, kan ikke ha vært bare enkelt. Om dette var grunnen til at Kapelrud tidlig søkte ut av landet, til Uppsala, skal være usagt. Uansett kom han i 1939 i kontakt med det aktive forskningsmiljøet der, og det ga avgjørende impulser til hans videre forskningskarriere. I 1948 tok han sin doktorgrad der med avhandlingen Joel studies. I 1952 var han tilbake ved vårt fakultet, som dosent og to år senere som professor. Denne stillingen beholdt han til han gikk av i 1982.

Kapelrud var et språkmektig gammeltestamentler. Her er hans akadiske glosebok fra forskningstiden i Uppsala i 1939.

Kapelruds har en omfattende faglig produksjon innen Det gamle testamente og dets omverden, med en særskilt vekt på to områder; Ras Shamra-funnene og den gammeltestamentlige profetismen. Hans forfatterskap om profetlitteraturen starter med avhandlingen Joel studies (1948), og følges opp med en rekke monografier: Central ideas in Amos (1956), Fra Israels profeter til de vise menn (1961), Et folk på hjemferd, "Trøsteprofeten" - den annen Jesaja - og hans budskap (1964) og Profetene i det gamle Israel og Juda (1966).
{short description of image}

Kapelrud hadde en uomtvistelig evne som formidler av forskningsresultater til den interesserte almenhet. Han var raskt ute med en bok om de sensasjonelle dødehavsfunnene; Dødehavsrullene. Funnene som kaster nytt lys over Bibelen og Jesu samtid (1956).

Den samme faglige holdbare, men samtidig formmessig enkle fremstillingen preger en annen populær bestselger fra hans hånd: Israel. Fra de eldste tider til Jesu fødsel. Begge disse bøkene kom i stadig nye opp-lag opp gjennom 70- og 80-årene. En annen side ved hans formildervirksomhet er hans utallige anmeldelser av teologisk litteratur i vid forstand i bibliotektidsskriftet Bok og bibliotek. Han huskes også for sin omfattende turnévirksomhet over det ganske land som foredragsholder, - med lysbilder fra Det hellige land.

Kapelrud var også en fremragende Ras Shamra-forsker, og hans bok Ba'al in the Ras Shamra texts fra 1952 regnes som en klassiker innen utforskningen av ugarittisk religion. Året etter kom Ras Shamra-funnene og Det gamle testamente, som senere ble utgitt både i USA (1963), i England (1965), og i Tyskland (1976). I tillegg kommer en rekke artikler innen emnet.

Bak Kapelruds mangfoldige Midtøsten-litteratur, lå en rekke studiereiser. Her er hans notatbok fra en reise i Irak på slutten av 50-tallet.


Her er en komplett bibliografi over Kapelruds bøker, artikler og anmeldelser.
Søk på Kapelrud i BIBSYS.

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000