Til utstillingens forside

Einar Molland

1908 i Oslo - 1976


Einar Molland startet sine teologiske studier etter artium i 1926, og var ferdig cand. theol. i 1932 - med innstilling. Deretter var han universitetsstipendiat, før han i 1939 tiltrådte som professor i kirkehistorie, i en alder av 31 år. Morgenposten omtalte ham dengang som "den fremragende teologiske yngling", og ettertiden kjenner ham som nettopp dette: en utpreget akademiker med de strengeste krav til seg selv - og andre - om akademisk stringens og saklighet og et høyt vitenskapelig nivå.

Molland begynte sin forskerkarriere i Det nye testamente. I første halvdel av 30-årene publiserte han flere nytestamentlige arbeider, bl.a. Das paulinische Euangelion (1934). Han foreleste NT gjennom hele 30-tallet, og senest i 1943. Med arbeidet Clement of Alexandria on the origin of Greek philosophy fra 1936 tok han for alvor skrittet over i kirkehistorien, og der forble han. To år senere forelå hans avhandling The conception of the Gospel in the Alexandrian theology. Opp gjennom 30- og 40-tallet kom så en rekke større og mindre arbeider over et bredt kirkehistorisk spekter, før hans journalistisk svært velskrevne Fra Hans Nielsen Hauge til Eivind Berggrav forelå i 1951. Denne har gjennom 40 år stått som en poengtert, korrekt og lettlest fremstilling av den norske kirkehistorien i det 19. og 20. århundre. I 1946 uttalte Molland: "Norges kirkehistorie venter ennå på å bli skildret på en vitenskapelig noenlunde tilfredstillende måte".

Han hadde med andre ord ambisjonene klare, og samme høst begynte han sine legendariske forelesninger over kirkehistorien i forrige århundre. De strakk seg over hele 11 semestre!. Om det skyldes arbeidspress og mange andre gjøremål, eller hans strenge akademiske krav skal være usagt, men denne skildringen kom ikke i bokform i hans levetid. Tobindsverket Norges kirkehistorie i det 19. århundre ble først utgitt året etter hans død.

{short description of image}

Portrettet av Einar Molland er skåret i tre av billedhugger
og professor i systematisk teologi, Johan B. Hygen.

Den boken Molland fremfor alt kjennes for i ettertid, i tillegg til hans fremstillinger av den norske kirkehistorien, er hans Konfesjonskunnskap. Les mer om den her, og se den kinesiske utgaven av boken.

Einar Molland hadde ellers en rekke viktige verv i det akademiske liv. Han var styremedlem, visepreses og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, styremedlem og formann i NAVF, styremedlem i Institutt for sammenlignende kulturforskning, medlem av Kringkastingsrådet, samt æresdoktor og medlem av en rekke utenlandske universiteter og akademier. Blant hans viktigste virke er likevel hans innsats i den økumeniske bevegelsen, som medlem av Faith and Order Comission og som formann i Det lutherske Verdensforbunds og Vatikanets felles studiekommisjon.

Søk på Molland i BIBSYS

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000