Til utstillingens forside

Sigmund Mowinckel

1884 i Kjerringøy - 1965


Sigmund Olaf Plytt Mowinckel ble cand. theol. i 1908. I en periode studerte han gammeltestamentlig eksegese og assyrologi i Tyskland, før han i 1915 ble universitetsstipendiat. Året etter ble han dr. theol. på avhandlingen Statholderen Nehemia. Studier til den jødiske menighets historie og litteratur. Så ble han dosent i 1917, ekstraordinær professor i 1922, og ordinær professor i 1933.

Rekken av idérike og skarpsindige arbeider fra hans hånd er lang, og har brakt ham i en posisjon som en av de fremste og mest anerkjente gammeltestamentlere.

Av listen på nærmere 50 bøker, skal spesielt nevnes hans like omfangsrike som epokegjørende verk Psalmenstudien, utgitt i seks bind i årene 1921-24. Her tolkes Det gamle testamentes salmer som kultisk diktning til bruk i menighetens gudsdyrkelse. Derved tegnet han et helt nytt bilde av Israels religionshistorie. Forut for dette verket forelå alle-rede i 1916 en annen salmestudie: Kongesalmerne i Det gamle testamente. I 1923 kom en oversettelse av salmenes bok.

Et annet av hans mange områder er profetforskning, hvor han skrev rekke større arbeider: Der Knächt Jahves (1921), Profeten Jesaja (1925), Jesaja-disiplene (1926), Die Erkenntnis Gottes bei den alttestamentlichen Propheten (1941), Prophechy and tradition (1946) og Jesaja (1949).

Ellers bidro han til nær sagt alle emner innen det gammeltestamentlige området: historie, kronologi, tekstkritikk, metrikk osv. Og han har skrevet om emner av relevans for Det gamle testamente, som Gilgamesj og Ras Shamra.

{short description of image}
Et annet arbeid fra hans hånd som rager, er den vitenskapelige oversettelsen av Det gamle testamente, den s.k. MMM, utgitt i samarbeid med bl.a. Nils Messel og Simon Michelet.

Mowinckels arabiske glosebok til Salmenes bok og hans arbeidsnotater til Danielsboken.

Søk på Mowinckel i BIBSYSSigmund Mowinckel i Leiv Andas strek.

{short description of image}

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000