Fra Hersleb til Dahl

13 profiler ved Det teologiske fakultet gjennom 180 år


Svend Borchmann Hersleb - fakultetets grunnlegger
Stener Johannes Stenersen - fakultetets første forsker
Carl Paul Caspari - den internasjonale forskningens intreden ved fakultetet
Gisle Christian Johnson - den kristelig-konservative forsvarer
Fredrik Petersen - den moderne teologis gjennombrudd i Norge
Anton Christian Bang - kirkehistoriker, kirkeminister og biskop
Johan Lyder Brun - den første nytestamentlige forsker
Johannes Ording - dogmatiker og stridsemne
Oluf Kolsrud og Einar Molland - to ruvende kirkehistorikere
Sigmund Mowinckel og Arvid S. Kapelrud - to ruvende gammeltestamentlere
Nils Alstrup Dahl - en nytestamentlig forsker av internasjonalt format


Denne utstillingen ble opprinnelig laget til åpningen av Domus Theologica
- Det teologiske fakultetets hus - i 1995 og vist i fakultetets bibliotek.


{short description of image}

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000