Svein A.H. Engelstad

svein

E-post:s.a.engelstad@ub.uio.no
Mobil:+47-9514 4745
Telefon:+47-2284 4224

Adresse:
HumSam-biblioteket
Georg Sverdrups hus
Moltke Moes vei 39 0851 Oslo

Postboks 1009 Blindern
0315 OSLO

Kontaktinfo ved UiO

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6136-1721

Faglig bakgrunn:
1994: Cand Philol. fra UiB, hovedfag i Kunsthistorie med avhandling om Tendenser i moderne egyptisk maleri,
   Engelsk utg.: Tendencies in Modern Egyptian painting (أتجات في فنون الرسمي المصرية المعاصرة), or here.
    samt  deleksamen om Anvendelse av EDB i Kunsthistorisk Forskning, (1985).
1983: Cand Mag. fra UiO, mellomfag i Kunsthistorie, grunnfag i Historie og Psykologi
I tillegg: Grunnfag i Arabisk fra UiO (1997), 20 vekttall Informatikk fra UiO (1984-85), Bedriftsøkonom fra BI (1992).

Publikasjoner registrert i Cristin, andre publikasjoner

Arbeidserfaring:
2017 :   Overbibliotekar/underdirektÝr HumSam-biblioteket
1994 -2017:  Seksjonssjef Fag&Studier,  Universitetsbibliotekar / Fagreferent i Kunsthistorie ved UBO.
1990-92:  Avdelingssjef i Statens Datasentral.
1985-90:  Konsulent / Avdelingssjef ved EDB-Etaten / Oslo Data
1984-85:  Assistent ved Nasjonalgalleriet og Munch-muséet

Annet arbeid:
2012-2016 : Formann for Arlis/Norden 
2000-2008: Webredaktør for Arlis/Norden 
2000-2008: Styremedlem i Arlis/Norden 
1998: Observatør & Liason offiser i TIPH i Hebron
1993-94 & 1983-85: Freelance journalist i Morgenbladet, Kunstanmeldelser
1989: Kurator for: Anna-Eva Bergman minneutstiling, i Oslo Kunstforening