Samlingsutvikling i Digitale tider

Utvalgte eksempler fra Humsam

Foredrag holdt på UBOs Temamøte tirsdag den 2. desember 2003
ved fagreferent Svein Engelstad.


Biblioteket representerer utviklingen i fagenes historie, vi har dokumenter som spenner over en periode på ca 2000 år, fra papyri via runesteiner og bøker til elektroniske tekster. Vi har ca 2 millioner bind av ordinære trykte bøker, vi har ca 25.000 tidsskrifttitler. Vi har bokhistoriske sjeldne verk fra boktrykkerkunstens barndom, vi har verdifulle samlinger i sikringsmagasinet, vi har store historiske samlinger av interesse for forskere og studenter.

Vi skal være både et forskningsbibliotek og et studiebibliotek.
Våre forskere og studenter har ofte tekster som forskningsobjekt. Selvom ikke alle driver med edisjonsfilologi, er det ikke vilkårlig hvilke utgaver man benytter, det er ikke derfor gitt at en elektronisk tilgjengelig tekst kan benyttes til tross for at den i første omgang ser ut til å være identisk med en trykt utgave.

Studie- og forskningsfeltene er vide, fra arabisk og kinesisk til norsk byggeskikk via teologi og statsvitenskap, likevel har de fleste fagene en viss nasjonal eller nordisk forankring. Det undervises og forskes på kultur- og samfunns-spørsmål i Norge eller med en norsk eller nordisk forankring. Dette er avgjørende for vår samlingsutvikling:

Pris, relevans og kvalitet:

Digitalisering av UBOs samlinger:

Elektroniske ressurser registrert i Bibsys, tilgjengelige ved Humsam:

Konklusjon