Picture

Links:

Digital Signal Processing and Image Analysis

Centre for Imaging

Department of Informatics

University of Oslo


How to get to the Department

[an error occurred while processing this directive]

DAB - Digital Audio Broadcasting - og lydkvalitet

Hvis man har mer enn et 3-4 års perspektiv, ville jeg ikke ha kjøpt en DAB-radio som ikke kan ta DAB+ i dag. Tiden arbeider mot det opprinnelige DAB-systemet som er på vei ut i mange land, og forhåpentligvis snart også i Norge. Det er anbefalingen fra UIO og andre i forbindelse med at Kultur- og kirkedepartmentet innkalte til høringsmøte 6. oktober 2009 om stortingsmelding om digital radio. Diskusjonen under ble skrevet i 2007/08 og gjelder det opprinnelige DAB-systemet.

Det er mange fordeler med digital distribusjon av radiolyd fremfor analog. I mange sammenhenger fremheves det at lydkvaliteten også blir bedre. Hvis det er dårlig FM-mottak med skurr og sus som i en bil så kan den godt bli bedre, men ved stasjonært mottak hjemme er det ikke nødvendigvis tilfelle.

Lyd og Bilde sier:

Sagt på et foredrag på International Broadcasting Conference (IBC), Amsterdam, 2007:

I utgangspunktet var ikke Per Morten Hoff en DAB-kritiker, men så kjøpte han en DAB-radio:

Min kritikk ble presentert på 31st AES International Conference i London i juni 2007 med tittelen "Audio quality on the air in DAB digital radio in Norway". Artikkelen viser til lyttetester på NRK P1 på DAB ved 128 kbit/s. Den gir eksempler på låter fra bl.a. A-ha, the Cardigans og Silje Nergaard der stereobildet ikke gjengis så godt som på FM. Dette er ganske lett å høre selv for personer med bare vanlig interesse for lyd. Enda lettere var det å høre at DAB-kanalen Moox sendte musikk i mono med hørbare mangler i diskanten (denne kanalen ble lagt ned i begynnelsen av 2008).

Våren 2007 førte denne kritikken til en underlig debatt med NRK som er oppsummert på forskning.no sin side. Debatten finnes her.

Beklageligvis utvikler ikke lyden på radio seg slik som TV gjør, der høydefinisjons TV (HDTV) gjør bildet bedre og bedre. Lyden på DAB er grei nok for de med bærbare radioer, og særlig monoradioer, men mange av kanalene vil ikke imponere de som vil høre på musikk i stereo. Men det finnes heldigvis gode alternativer, da internett, satellitt, det nye digitale bakkenettet for TV og til og med FM på sitt beste gir bedre lyd.

07.03.2010