Picture

Links:

Digital Signal Processing and Image Analysis

Centre for Imaging

Department of Informatics

University of Oslo


How to get to the Department

[an error occurred while processing this directive]

DAB - Digital Audio Broadcasting - og lydkvalitet

Hvorfor er det så mye kritikk av DAB, det digitale systemet for kringkasting, som NRK og P4 ønsker skal erstatte FM? Da jeg begynte å lytte etter lydkvaliteten var det ikke vanskelig å skjønne hvorfor.

På tross av min og andres kritikk er digital radio fremtidens radio. Min rapport fra januar 2007 sier:

Da FM ble utviklet på 30-tallet var det mottakere i hjemmet som var i fokus, og mobilt mottak i bil var ikke viktig. Også på 50-60 tallet da FM kom til Norge, var det slik. Men dette har vist seg å være en av svakhetene ved FM, og noe som DAB forbedrer i vesentlig grad.

Men for å sikre lydkvaliteten konkluderes det med:

Det ønskelige hadde vært at man sluttet å bruke 128 kbps som vanlig datarate for musikk, og hevet slike stasjoner til 160 kbps. Mer krevende materiale burde sendes med samme kvalitet som mp3 på 128 kbps dvs. på 192 kbps i DAB. Det er i dag ikke kapasitet til å heve bitratene til dette nivået, så DAB-nettet må sies å være underdimensjonert i forhold til kravet om anstendig lydkvalitet.


Status etter omleggingen av DAB i juli 2007 er for det første at musikkanalen Moox til Radio 2 Digital som går i mono (80 kbit/s) bidrar sterkt til et negativt inntrykk av DAB. Dessuten går P3, mp3, P4Bandit og ofte P1 på dagtid på 128 kbit/s. P2, Alltid Klassisk og P4 og i perioder også P1 har grei lydkvalitet og sender på 160 kbit/s. Den begrensede kapasiteten til dagens DAB er tydelig ved at NRK Folkemusikk bare sendes når barnekanalen Super er av (kveld/natt), og NRK Jazz bare sendes om natten i stedet for P2. Fra midnatt til 06.00 får man den beste lydkvaliteten da det er færre stasjoner og mange av dem da har 192 kbit/s. Lydkvaliteten da er sammenlignbar med middels god mp3-lyd, og endel dårligere enn på f.eks. ITunes.

03.01.2008