-- 5. oktober 1999, Gisle Hannemyr --

Ted Nelson, Gjesteforelesning, Ifi, Store Auditorium, tirsdag 5. okt 14:15
Theodor Holm Nelson er mest kjent som skaperen av hypertekst. Allerede på sekstitallet skisserte Nelson Xanadu, et system for hypertekst og hypermedia som mange anseer som å være mer avansert enn dagens World Wide Web.
På Ifi vil han snakke om hypertekst og Prosjekt Xanadu, og hvordan det har blitt mottatt og brukt. Videre vil Nelson diskutere hvordan han ser på hvordan Internett utvikler seg i dag.
Nelson skriver selv om forholdet mellom Xanadu og WWW:
Contrary to legend, Project Xanadu was not trying to create the World Wide Web. The World Wide Web is precisely what we were trying to PREVENT. We long ago foresaw the problems of one-way links, links that break (no guaranteed long-term publishing), no way to publish comments, no version management, no rights management. All these were built into the Xanadu design.
Ved siden av Project Xanadu, så er Nelson blant annet forfatter av bøkene Computer Lib & Dream Machines, The Home Computer Revolution og Literary Machines. Bøkene er i dag desverre nesten umulig å oppdrive, men reflekterer en enestående, og til tider opprørsk holdning til design av teknologi (ikke bare hypertekst).
Nelsons originale programerklæring (fra Computer Lib & Dream Machines) tåler godt å gjentas i dag:
I have an axe to grind. I want to see computers useful to individuals, and the sooner the better [...] Anyone who agrees with these principles is on my side. And anyone who does not, is not. THIS BOOK IS FOR PERSONAL FREEDOM. AND AGAINST RESTRICTION AND COERCION. A chant you can take to the streets: COMPUTER POWER TO THE PEOPLE! DOWN WITH CYBERCRUD!
Vel møtt på Ifi tirsdag 5. oktober 14:15, 1999
Bakgrunn:
Ted Nelsons Home Page
Project Xanadu Home Page
Ted Nelson Biography