Sverre A.C. Kittelsen er ansatt på Frischsenteret .