Terje Koren Berntsen

Tilknyttet meteorologi gruppen, avd. for luftkjemi

 
Gateadresse      : Moltke Moes vei 35
Postadresse      : Postboks 1022, Blindern
                   N-0315 Oslo
Telefon          : +47 22844071
Telefax          : +47 22858751
E-post adresse   : terjebe@geofysikk.uio.no

Mer informasjon finner du her


Ansvarlig for siden: terjebe@geofysikk.uio.no
Sist oppdatert tirsdag 08.09.1998