Dette eksempelet på orddeling og overdrevet bruk av store bokstaver, er kopiert fra en trykksak gitt ut ved NTNU. Tre skrivefeil i ett ord, det er ganske svakt! Et lite pluss er det jo at det fortsatt heter "BRUKERDOKUMENTASJON". Versjon 2.1 vil muligens bli en "Bruker DokumentAsjon".Tipser: Jens Balchen