Aftenposten har lenge vært kjent for å være en svært språkbevisst avis med få eller ingen skrivefeil, men nettutgaven har etter hvert fått et litt frynsete rykte, i hvert fall i AMO-kretser. Vi antar at de mange uforståelige bindestrekene som dukker opp på de merkeligste steder ikke skyldes at journalister har for dårlig språkutdannelse, men at det er en kombinasjon av dumme tekstbehandlere 1 og manglende forståelse for hvordan teksten blir plassert på en nettside.

Her er noen stygge eksempler som er samla av Presidenten:


9. februar 1999
lærerut-dannelsen
uten-landsk
god-kjent
datasel-skaper
eierinte-resser
10. februar 1999
nærings-middeltilsyn
11. februar 1999
Russ-land
17. februar 1999
forhand-lingene
slutt-fasen
Vinmono-polet
1) sikkert Word. Hilsen AMOAMO, AMOs Anti-Microsoft-organisasjon)
AMOs infiltratør i Aftenposten har også funnet en liknende bindestreksdeling:
Siden dere steller med naturvitenskap, er det kanskje ornitologisk himmelflukt over følgende, som vi hadde på trykk i fjor i Aftenposten i en artikkel om fornuftig påkledning, et produkt av datastyrt eller rettere sagt dataustyrlig orddeling: "Helset-røya". Formodentlig dreier det seg om en nyoppdaget norsk fugleart, oppkalt etter kjent general.

Med bevinget hilsen
Per Egil Hegge
Tipsere: Vidar Aarum og Per Egil Hegge