Så enkelt og elegant kan altså en feil særskriving gjøres.Tipser: Viggo Barfoed

AMO ville ha skrevet: «blindvei».