Databransjen er berykta for sin sykelige trang til å bruke engelske ord og uttrykk, så vi i AMO ser alltid positivt på firmaer som gir ut programvare, brukermanualer og hjelpefiler på norsk. Karl Ove Hufthammer er ikke noe unntak, så da han skulle installere et program som fulgte med modemet valgte han den norske utgaven, men det angrer han på nå:

Det må mykje godvilje til for å kunne kalle dette norsk! Programmet er fullt av særskriving, ESBEN-feil og generelt dårleg språk og omsetjing. Sender med eit eksempel (frå hjelpefila) på dette (tips: trykke er omsetjing av det engelske print). Dessverre har eg ikkje leita lenge for å finna eit slikt eksempel; rettskriving på dette nivået er gjennomgåande for heile programmet.

Tipser: Karl Ove Hufthammer