AMO vil beklage at vi har enda et oppslag som går ut over dyslektikere, men vi mener at man bør kunne forlange annonser uten orddelinger og genitivsapostrofer i "Ditt distrikt":Tipser: Kjetil Aavik