AMO pleier ikke å kommentere orddelinger og skrivefeil som er begått av personer som åpenbart ikke har norsk som morsmål, men ett sted får grensa gå! Riktignok er det ikke så forferdelig mange orddelinger i menyen til «Flamenco pizza & Steakhouse», men det det er til gjengjeld et rikt utvalg av andre skrivefeil.Tipser: Bjørn Fossen

AMO ville skrevet: en helt ny meny.