Det er rimelig at en praktikant skal være talende; kommunikasjonen med barn og foreldre går så mye lettere på den måten. Siden familien som ønsker seg en au pair er norsk/nederlandsk, er kravet om norsk statsborgerskap også forståelig. Det vi derimot har vanskeligere for å skjønne, er at vedkommende som får jobben må være flytende. Holder det ikke å kunne svømme?Tipsere: Frode Rørvik

AMO ville skrevet: «au pair som snakker flytende norsk»