I denne annonsen for Røhne og Selmer A/S på Ensjø i Oslo er det mye rart. Den første feilen er delinga "Ford eiere" (EDAOODADUB1-deling). For å rette på denne orddelinga har Røhne og Selmer feilplassert en bindestrek i setninga under for å lage monsterordet "MERKEVERKSTEDBILLIGERE". Ærlig talt, noen ord bør deles.
Videre kan vi registrere en viss inkonsekvens i skrivemåten av lengre ord: "selvkost-pris" og "førstegangs-registrert", men "spesialtilbud" og "hovedservice"1) EDAOODADUB = "En del av ordet over den andre delen, uten bindestrek"
Tipser: Ellen Johnsen