I visse sammenhenger skal det rett og slett ikke forekomme orddelinger, som f.eks. i ordbøker, julekort fra Finn-Erik Vinje, AMOs hjemmesider, eller som her, i Friundervisningens program for språkskolen sin. Riktignok prøver den å skjule seg bak slagordet «Norsk som fremmedspråk», men det heter ikke «språk skole» eller «super intensive dagkurs», samme hvor fremmed man måtte mene at norsk er.

Tipser: Øyvind Møll og Gustav Foseid