(logoen til AMO)
Astronomer mot orddeling

De siste åra har en helt ny måte å mishandle det norske språket på blitt mer og mer vanlig, nemlig orddeling, eller særskriving som det egentlig heter. Ord som spisestue blir til spise stue, lammelår blir til lamme lår og hostesaft blir til hoste saft. Vi i AMO mener slik språkvandalisme bør bekjempes med alle lovlige midler, siden særskriving kan gjøre en tekst tung å lese, kan føre til misforståelser og er et skritt nærmere en enda sterkere anglifisering av språket vårt.

Helt siden 1997 har vi demonstrert på denne denne sida hvor utbredt orddelingstrenden er, ved å vise eksempler tatt fra foretaksnavn, avisoverskrifter, reklamer osv. De siste par åra har dessverre Overhodet i AMO nedprioritert nettsidene, og det er lite som tyder på at oppdateringsfrekvensen kommer til å øke betydelig i nærmeste framtid. Heldigvis lever kampen mot orddeling videre på Facebook, så vi anbefaler at bidrag legges ut på AMOs offisielle Facebook-side. Gode bidrag som blir sendt til AMO kan legges ut på Facebook-sida, gi beskjed hvis du ønsker å krediteres med fullt navn. Medlemsregisteret på disse sidene vil fortsatt bli oppdatert regelmessig, så meld deg inn hvis du ikke allerede er AMO-sjef!

Bli medlem!
(Ikke-astronomer er spesielt velkomne.)Har du kjøpt AMO-boka? AMO-sjefer får 20% rabatt!


Orddelingstoppen

Andre bidrag fra medlemmene
Språkblomster

Medlemsliste
OBS - ofte besvarte spørsmål
AMO var her - AMO på TV, radio og i aviser
Adresser
Vedtekter
Lenker

Klikk her for å se AMO-sidene med rammer (frames), hvis du ikke allerede gjør det.