Arthur Hagen er et av AMOs mange aktive medlemmer, og har sendt oss følgende eksempler på orddelinger og andre språklige oppfinnsomheter:
Jeg vil gjerne nevne noen nettsteder som fortjener oppmerksomhet fra AMO, nu i disse juletider.

1) AOPEL = "alle ord på en linje"Tipser: Arthur Hagen