Stygge orddelinger i aviser er det det ofte annonser og reklamer som står for, men dette eksempelet fra Aftenposten 16. mai 1997 viser at selv blant journalistene fins det orddelere.

"Kjøl vannet", akkurat som om det ikke er kaldt nok!Tipser: Vidar Aarum