Det er bra at matvareemballasje har en tydelig og fullstendig innholdsfortegnelse slik at allergikere kan unngå mat som de ikke tåler, men skalldyrallergikerne kan da umulig være så dumme at de må gjøres oppmerksomme på at krabbe klør?Tipser: Margrethe Willoch

AMO ville ha skrevet: «krabbeklør», «vakuumpakket» eller «vakuumpakka»