Hvert år dør altfor mange mennesker av forskjellige typer kreft, så det er svært viktig at forskere jobber med å finne effektive behandlingsmetoder for denne sykdommen. Dessverre kan det se ut som om en gruppe kanadiske forskere har vært litt vel ivrige i arbeidet sitt, i hvert fall hvis vi skal tro Bergens Tidende:
«Laboratorieprøver viser at den nye behandlingen dreper føflekk, lunge, bryst og prostatakreft samt leukemiceller.»

Vi får håpe at forskerne arbeider videre slik at de finner en litt snillere behandlingsmetode som skåner føflekker, lunger og bryster.Tipser: Anonym A. Nonymesen