Det er ikke trivielt å skjønne hva tittelen på denne boka egentlig er på grunn av en del forstyrrende illustrasjoner og rar tegnsetting, men etter flere timers intense studier har vi funnet svaret. Vi tror denne biologiske avhandlinga heter noe sånn som Kryss ordkjempe med et kryssord leksikon, en fremmed ordbok eller en synonym ordbok så vil avkommet bli en Grøndahl Dreyer. Vi er usikre på hva en ordkjempe er, men vi antar det er en som er svært flink med språk, og en Grøndahl Dreyer er sannsynligvis en irsk ulvepuddelliknende hunderase.Tipser: Arne Langås