Vi antar at et bibliotek er en institusjon som er oppriktig opptatt av det norske språket, og det er derfor særdeles upassende å dele biblioteknavn med et mellomrom. Kvam folkebibliotek har tatt galskapen enda et hakk videre, og har delt navnet sitt med en kraftig, oransje strek for virkelig å markere at de ikke bryr seg om orddelingsreglene.Tipsere: Thorgeir Thomassen og Tor Erling Gransæter

AMO ville ha skrevet: «folkebibliotek»