Vi skal være så rause at vi ikke pirker på orddelinga «babymassasje kurs», men isteden konsentrer vi oss om rare egennavn. Som vi ser på denne lappen skal både Dag og Helge kurse deltagerne på babymassasjekurset, men også personen med det noe uvanlige navnet Kveld er blant instruktørene.Tipser: Harald Hauge

AMO ville ha skrevet: «kveldskurs» eller «kveldskurser», «babymassasjekurs»