Noen lenker


Språkrådet Språkrådet er statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder norsk språk - både overfor offentlige institusjoner og allmennheten.
Bokmåls- og nynorskordboka Søkbare ordlister: Ordbøkene er utarbeida i Seksjon for leksikografi og målføre på Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk språkråd. Bokmålsordboka er utgitt på Universitetsforlaget. Nynorskordboka er utgitt på Det Norske Samlaget.
Riksmålsforbundet med ordliste!
Bokmålsforbundet for forkjempere av moderat bokmål
Noregs mållag Informasjon om organisasjonen og målsaka.
www.nynorsk.no Norsk Målungdom
AMO på Facebook diskuter orddeling med meningsfeller. (krever registrering)
Korrekturavdelingen Råd om rettskrivning, tegnsetting og tekstbehandling
Logopedane Ortografiske, semantiske og strukturelle feil i norske nettaviser
Vestads vevstad Språk, media og litteratur.
Språkregler En liten samling viktige skriveregler, satt sammen av Nils Henry Rasmussen.
Språkfeil Jon Berge Holdens liste over vanlige, norske språkfeil.
Det er typisk å være god i norsk Språkblomster fra massemediene.
Orddelingsmafiaen Hypermoderne nettside der innholdet er veldig inspirert av AMO...
Ord deling Tor Arne Breknes samling av orddelinger
Språkblomster og andre planter Enda en samling språkblomster.
Avigsidan Svensk side med rare oversettelser, engelske og svenske språkblomster og mange orddelinger.
Språkforsvaret Svensk organisasjon mot engelsk påvirkning av språket.
FIDUSO Folkefronten af Intelligente Danskere til Udbredelse af Sproglig Omhu. AMOs danske søsterorganisasjon.
Deppenleerzeichen | Alleinstellungsmerkmal De som kan tysk påstår at dette er en fin side.
Ole Kristian Nalums hjemmeside Stor samling med bilder av skilt og plakater med skrivefeil.
www.cigarfar.dk Underholdende skrivefeil og «alt muligt nonsens og vrøvl» fra reklamebrosjyrer.
no.fag.spraak.diverse Nyhetsgruppe for diskusjon av blant annet norsk språk: Gruppa skal vera eit forum for utveksling av kunnskap, spørsmål og meiningar om språk.
no.fag.spraak.fagord Nyhetsgruppe for diskusjon av norske fagord: Gruppa skal vera eit forum for terminologiske spørsmål og drøftingar, særleg drøftingar og spørsmål om fagspråk og terminologi på norsk.