Som kjent liker ikke AMO at engelske ord og uttrykk invaderer språket vårt, og når også engelske bøyningsmønstre tas i bruk mener vi det er på tide å reagere. På eska til det Per Kotte antar er Eldorados nye prevensjonsmiddel ser vi et eksempel på at et engelsk ord med engelsk flertallsendelse som er brukt istedenfor det norske ordet. Istedenfor å bruke det norske ordet «beina» brukes «leggs», som vi antar er en feilstaving av «legs». For oss som ikke kjenner til prevensjonsmiddelet «mellom beina-papir», eller «mellom leggs papir» som Eldorado skriver, kan tipseren opplyse oss om at prevensjonseffekten oppstår når kvinnen holder de små, tynne papirarka fast mellom beina slik at det ikke gis åpning for andre ting.Tipser: Per Kotte