AMO har fått mail fra en skremt Øystein Vestgården som har sett hjemmesidene til Hornaas Musikk AS. Det er ikke orddelinger som "musikk intrumenter", "firma informasjon" eller "stryke instrument" Vestgården reagerer sterkest på, men han blei derimot ganske engstelig da han skjønte at Hornaas Musikk AS oppdrar innstrumentene sine til å bli strenge mot eierne sine. For det må da være det de mener med "strenge instrumenter"?
Sannsynligvis er innehaveren av Hornaas Musikk AS en ivrig leser av AMO-sidene, for nå er flere av orddelingsfeilene på hjemmesida retta.

Tipser: Øystein Vestgården