En ekte hjemmeside for sivilingeniørstudiet på NTNU kan vel ikke inneholde orddelinger? Jo da, denne sida inneholder en mengde mer eller mindre ekstreme delinger av bindestrektypen. Vi har ord som "miniatyr-båter", "beregnings-metoder", "Skips-modelltanken" og "data-verktøy", men også en mengde absurde delinger som "tids-rommet ","grunn-laget", "Utdan-ningen" , "elek-tronikk" og "Mikroelektro-nikken". Er det slik rettskriving vil se fra frem-tidens (som det heter på sida) sivilingeniører?
De aller fleste av de ekstreme orddelingene på NTNU-sida blei fjerna en stund etter dette oppslaget. Vi i AMO liker å tro at dette blei gjort fordi orddeleren besøkte hjemmesida vår.Tipser: Christian Nesmark