I en annonse i Dagbladet 13. mars i år forteller Institutt for optometri ved Høgskolen i Buskerud om studietilbudet sitt. Under skolegangen vil man blant annet lære å foreta synsundersøkelser, men vi får for instituttets skyld håpe at det ikke er optikere utdanna ved Høgskolen i Buskerud som har sjekka synet til de som har lagd annonsen. Årsaken til at ord som optikerstudiet blir skrevet riktig noen steder i teksten, mens de blir delt andre steder, er nok at annonsemakeren har dårlig syn. For vi slurver ikke med korrekturlesinga, gjør vi vel?Tipser: Vegard Heimly Brun