Helt siden Universitetsforlagets bokmåls ord bok og Kunnskapsforlagets verdens atlas havna på orddelingstoppen har Tanum arbeida hardt for å klare å trekke også sitt navn ned i orddelingssøla. Nå har forlaget endelig funnet et eksempel som overgår det meste, nemlig Tanums store rettskrivnings ordbok fra 1989.

Tipser: Amund Børsand