Ved barnehagen på Øverland i Bærum får verken Av eller På Lessing lov til å stanse. Vi regner med at dette forbudet ikke gjelder deres berømte slektning Doris Lessing. Besøkende til Sæteren gård er man ikke fullt så streng med. De får lov til å stoppe, men ikke parkere. Det samme gjelder for Tur Gående, formodentlig også når sistnevnte ikke skal til Sæteren gård. Men hvordan blir nå dette hvis Av eller På Lessing blir invitert til å besøke Sæteren gård sammen med Doris Lessing? Det tryggeste er trolig å bestille skyss av en annen enn Tur Gående, eller å ta bussen.Tipser: Kjartan Kvernsveen

AMO ville ha skrevet: «av- og pålessing» og «turgående» (eller enda bedre: «turgåere»)