Ikke før Hr. Smult har lagt på røret, så ringer Hr. Potet.Tipser: Kristian Byrkjeland

AMO ville ha skrevet: «potetringer»