Det er alltid trist å finne stygge orddelinger og skrivefeil i lærebøker, men aller sørgeligst er det å finne feil i lærebøker som skal lære den kjekke ungdommen vår å skrive norsk. Luringene i Th. Blaasværs Forlag (ja, med stor F!) ga i 1998 ut den tredje reviderte utgaven av en bok om tekstanalyse, og allikevel har de ikke greid å luke ut de horrible feila på framsida.Tipser: Arne Langås