Hvis vi teller med feil bruk av store bokstaver og bindestreker i tillegg til oppdelinger av ordet, har Oslo sporveier greid å lage 7 skrivefeil i det andre forsøket på å skrive «sanntidsinformasjon».Tipser: Knut Haugen

AMO ville ha skrevet: «sanntidsinformasjon»