Sunkost på kjøpesenteret Kvadrat utenfor Stavanger har installert blodtrykksmåler i butikken. Apparatet er plassert der for at butikken skal selge mer blodtrykkssenkende medikamenter, i hvert fall vil enhver språkbevisst kunde måle rekordhøye verdier etter å ha lest plakaten på apparatet.Tipser: Erik Hagen

AMO ville skrevet: «selvbetjent blodtrykksmåler»