De kraftigste datamaskinene vi har her ved Institutt for teoretisk astrofysikk har løst kompliserte bevegelseslikninger i dagevis nå, og konklusjonen er klar: når det er kort tid igjen av et salg, bør man ikke slutte spurten. Derimot bør man løpe enda fortere, slik at man rekker fram til butikken før salget er over. Dette til orientering.Tipser: Jon Are Jensaas

AMO ville ha skrevet: «sluttspurten»