Mange klager over kalde, følelsesløse leger som ikke har tid til å ta seg skikkelig av pasientene sine. På Volvat Medisinske Senter1 er forholda helt annerledes, så vidt AMO kan skjønne. Legene skryter av sin innlevelsesevne, og i notisen under, som er henta fra senterets medlemsblad, blir det påpekt at legene rødmer og er nokså svette under operasjonene. Her har vi leger som virkelig bryr seg!

Tipser: Jørn Lokøy


1) ÉSBEN vil gjerne få benytte anledningen til å protestere høylytt på skrivemåten til det medisinske senteret