Hjemmesidene til Telia er så gjennomsyra av orddelinger, skrivefeil, kreativ bruk av store bokstaver og andre språklige finurligheter, at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Torbjørn Hveding har bitt tennene sammen, og samla et lite knippe i figuren over.Tipser: Torbjørn Hveding