Hva er hensikten med å fortelle publikum at et TV pleide å overvåke et område, sannsyligvis området der skiltet står? Hadde det ikke vært bedre om det hadde vært TV-overvåking nå? Vi lurer også på hvordan det er mulig å ødelegge ordet «kameraovervåkingssystemer» på den måten som CSS Norway A/S gjør.Tipser: Steffen Thorsen

AMO ville skrevet: «TV-overvåket område» og «kameraovervåkingssystemer».